تغییرنام  وزارتخانه آموزش وپرورش ازشعارتا عمل

سرویس اجتماعی: کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک نهاد علمی و آموزشی صرف به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و به وزارت تربیت رسمی و عمومی تغییر نام دهد .

 

 

 

 

چیچست نیوز،احددوامی: این وزارتخانه ای که  هنوزآلوده به ویروس قومیت گرایی است وخود شدیدا نیازمند  جراحی ودرمان اساسی مغزی وفیزیکی است .چگونه میتواند آموزش وپرورش را اصلاح کند.

 

دولت تدبیر در۴ سال گذشته نشان داد یا ناتوان ازاین اصلاحات است یا نخواست اصلاحات مدبرانه انجام شود این دیواربی اعتمادی با شعار سرجای اولش برنمیگردد .

  

هیچ تضمینی نیست وزارتی که  اخیرا بخشنامه ممنوعیت استخدام لهجه داران را تصویب واجرا می کرد راهنمای خوبی برای اصلاح آموزش وپرورش باشد.

 تعویض نام معلم به مربی سوپاپ پوپولیستی برای تخلیه انفجار نارضایتی های صنفی است؟  

گویا اختاپوس هداد عادل از تن نحیف آموزش پرورش دست بردار نیست !  آیا با تغییر نام عربی معلم به مربی جایگاه معلم حفظ میشودیا محتوای کارکردی اش!

گفته میشود پشت پرده این تغییرات خوابی که برای مردم دیده اند تبدیل مدارس دولتی به هیئت امنائی برای تیغ زدن بیشتر اولیای دانش آموزان  وتیرخلاص به تحصیل رایگان در

وزارتی که سی سال از عصرارتباطات عقب است ومدرسه ای که شبکه اجتماعی ندارد باید در آن را ببندیم و خود را در اختیار تلگرام بگذاریم،

 

پ.ن  : چاره اساسی ،کلیه تغییرات واصلاحات قبل از هرگونه تصویب بایددراختیار عموم نخبگان وملت قراربگیرد ونباید تصمیمات اصلاحات پشت درهای بسته این وزارتخانه بیمار اتخاذشود.

یادداشتی از احددوامی جامعه شناس ومحقق /

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :