“موج سواری دشمنان را بهانه فراموشی مطالبات مردم نکنیم”

سرویس سیاسی اجتماعی: موج سواری دشمنان را بهانه فراموشی مطالبات مردم نکنیم” بقلم علی پاکزاد/

 

 

 

بحرانی که در آستانه شکل گرفتن بود، آرام گرفته است از سوی دیگر باید شاکر بودکه هم مردم وهم نخبگان نشان دادند جامعه ایرانی از دوران برخورد های احساسی عبور کرده وبا تدبیروعقلانیتی قابل تحسین نسبت به تحولات عکس العمل نشان دادند! وخوشبختانه به همین دلیل به رغم تمامی فشارهای خارجی شاهد عبور از یک تنش مخرب هستیم.

اما نباید کتمان کرد، اغتشاشی که به هر دلیلی آغاز شده بود در لحظه ای نمایی از حجم عظیم انتظارات مردم از فضای اشفته حاکم بر مناسبات اقتصادی کشوررا به نمایش گذاشت ، هرچند هوشیاری جامعه نسبت به نتایج چنین اعتراضات کور وپرشائبه ای باعث شد که هیجان به سرعت فروکش کرده وعقلانیت حاکم شده واز بروز فاجعه بزرگ جلوگیری شود ودر این میان نباید کتمان کرد که دولت با هوشیاری جلو امنیتی شدن اعتراضات رابخوبی مدیریت کرد! که در جای خود قابل تقدیر است ولی در فضای که این روز ها دررسانه ها بروز پیدا کرده است این نگرانی وجود دارد که به بهانه موج سواری دشمنان ، مطالبات بحق مردم به فراموشی سپرده شود.

این اتفاق به رغم هوشیاری مردم یک پیام روشن وجدید بر مسئولین داشت؛ بحران های اقتصادی ومعیشتی مردم به مثابه ” کارد به استخوان ” رسیده  ودعواهای سیاسی از مردم نسبت به چشم انداز اقتصادی سلب اعتماد کرده است

زمانیکه طبق آمارهای رسمی ومتقن موجود ، تعداد کثیری از خانواده های ایرانی با در امد زیر ۲۰۰ هزار تومان  ( برای هر نفر)در این اوضاع واحوال نابسامان اقتصادی بسر می برند! همین طور میدانیم طی چند سال اخیر ، فرزندان “آقازاده ها” رکورددارخرید پروشه در خاور میانه شده که آثارش در خیابان های اعیان نشین تهران وکلانشهرهای بزرگ کاملا مشهود است، باید بفهمیم بحران بسیار جدی تر از تعارضات سیاسی است .

اما سخن آخر اینکه ، جرقه ای که در روز روشن نمود پیدا کرد به بشکه باروت بزرگی را به نمایش گذاشت که اگر موج سواری دشمنان ورسانه های غربی عربی امریکایی، موفق به انفجارش نشدند، نمیتوان مطمئن بود که روزها وماهها وسالهای بعد هم شاهدناکامی تلاششان باشیم.اگر تلاش جدی وعزم ملی در مهار بحران اقتصادی( بیکاری، فقر، فساد ، تبعیض ، ووو..‌.غیره)شکل نگیرد وکار ها به همان سیاق ومنوال که در سالهای گذشته انجام شده تداوم یابد، هیچ کس از عواقب بحرانی که زیر پایمان ارام گرفته در امان نخواهد بود بطوریکه مقام معظم رهبری در سالهای گذشته وحال، بارها در مورد توجه به مطالبات مردم بخصوص جوانان ، برای مسئولین هشدار داده اند!!!

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :