دولت روحانی شغلی ایجاد نکرد و فقط پول مردم را هدر داد!

چرخه معیوب بیکاری در تمام دولت‌ها وتمام طرح‌ها محکوم به شکست هستند...

سرویس اقتصادی واجتماعی : دولت در طرح ضربتی اشتغال و خود اشتغالی، شغلی ایجاد نکرد و فقط پول مردم را هدر داد!

 

 

به گزارش چیچست نیوز:  پژویان گفت: ۳۷۵ میلیارد ریال مبلغی است که دولت برای ایجاد اشتغال در بودجه در نظر گرفته که مبلغ هنگفتی است. اگر دولت همین سیاست فعلی را در نظر داشته باشد تمام این پول از بین خواهد رفت و هیچ‌اشتغالی به وجود نخواهد آمد.

 

پژویان پیش ازاینهم گفته بود :  

چرخه معیوب بیکاری در تمام دولت‌ها وتمام طرح‌ها محکوم به شکست هستند

 

با قاطعیت اعلام می‌کنم ایجاد اشتغال بدون جذب سرمایه گذاری و فقط با تزریق منابع مالی غیر ممکن است. باید دولت با جذب سرمایه چرخ تولید را راه بی‌اندازد تا نیاز به جذب نیروی کار احساس شود و در این شرایط یک اشتغال پایدار و دائم در فرآیند رشد اقتصادی ایجاد کند.

پژویان عنوان کرد: دولت باید سیاستگذاری کند و موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد. در این صورت خود به خود بخش خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌رود. ظرفیت و تقاضا در کشور ما بالا است، ولی نیازمند عرضه به معنای ایجاد رشد و اشتعال است.

 

وی تصریح کرد: اکنون دولت این مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه را به احتمال قوی در سازمان‌ها پخش می‌کند و این سازمان‌ها آن را با بریز و بپاش‌های اضافی هدر خواهند داد و هیچ‌اشتغالی هم ایجاد نمی‌شود و اگر موقتا هم اشتغال ایجاد شود فورا از بین می‌رود. مانند طرح ضربتی اشتغال. در مورد این طرح مطالعه میدانی انجام دادم و نتیجه این گزارش که به اداره کار ارائه شد نشان می‌داد که این طرح هیچ‌موفقیتی نداشت.

 

این اقتصادان افزود: از نمونه‌هایی که گرفته بودم بالای ۹۰ ‌درصد از پنج‌میلیون نفر که از وام استفاده کرده بودند یک نفر هم استخدام نشده بود. تنها کسانی که قبلا برای دولت به صورت غیر رسمی کار می‌کردند استخدام رسمی شده بودند. دولت باید با سرمایه‌گذاری اشتغال ایجاد کند. اگر خصوصی سازی را دنبال می‌کنیم برای این است که می‌دانیم دولت در امر تولید ناکارآمد است. دولت می‌تواند عده‌ای را استخدام کند ولی بهترین کار این است که موانع را بردارد و مشکلات ساختاری را که در اقتصاد ما وجود دارد، حل کند

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :