اطلاعیه شورای صنفی سایتهای خبری اُرومیه/نحوه برگزاری نمایشگاه مطبوعات(۲)

دبیر شورای صنفی سایتهای خبری ازمقدمات نحوه توزیع غرفه ها وبرگزاری نمایشگاه سایتهای خبری درهفتمین جشنواره مطبوعات خبرداد.

بگزارش چیچست نیوزبنقل از روابط عمومی شورای صنفی سایتهای خبری مرکز آذربایجان غربی  : سیاوش سلیمانی پور دبیر این شورا  گفت:  ازمیان  تقریبا ۵۲ سایت خبری شهرستان  اُرومیه که حدودا ۲۷ سایت نیمه فعال و۵ سایت راکد وبدون هاست وبا ۲۰ سایت فعال که داریم تعداد ۱۶ سایت   برای ثبت نام درنمایشگاه اعلام آمادگی  نموده بودند  که نهایتا با پایان زمان  ۱۱ پایگاه خبری با ازائه مدارک  به شورای صنفی ثبت نام نموده ودرنمایشگاه جشنواره شرکت خواهندکرد.

 

 

دبیرکل شورای صنفی سایتهای خبری اُرومیه

دبیرشورای صنفی سایتهای خبری اُرومیه -سیاوش سلیمانی پور

دبیر شورای صنفی درباره زمان افتتاح نمایشگاه افزود: نمایشگاه  شنبه آینده ۲۵ بهمن ماه  راس ساعت ۱۰ صبح  با حضور مدیران فرهنگی واصحاب رسانه های مجازی ومکتوب  افتتاح وبمدت ۴ روز با برگزاری مراسم اختتامیه  پایان خواهدیافت.

سلیمانی پور،  درباره تعداد شرکت کنندگان ونحوه توزیع  غرفه های نمایشگاه گفت: بگفته مدیر مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی تعداد غرفه های موجود  ۱۸ غرفه ۳×۳ درسه ردیف یعنی ۵۴ غرفه  بودند که باتوجه به میزان بالای شرکت کننده ردیف میانی غرفه ها مجددا با تقسیم بندی ۱۸ غرفه به ۳۶ غرفه افزایش داده شده که درحال حاضر به ۷۲ غرفه رسیده است .

وی  درباره  تعداد غرفه های تخصیص یافته به شورای صنفی سایتهای خبری گفت:  باتوجه به محدویت های اعلامی ازسوی برگزارکنندگان نمایشگاه این جشنواره  از ابتدا ده غرفه به اعضای شورای صنفی اختصاص داده بودند که روزگذشته این ده غرفه از ردیف وسط سالن از اولین غرفه سمت درب ورودی نمایشگاه با چیدمان متوالی  طبق کروکی تحویل  شورای صنفی گردید که ابعاد این غرفه ها ۵/۱ متر درعمق و بَر غرفه ها ۳ مترخواهدبود.

سلیمانی پور همچنین افزود: باتوجه باینکه دو سایت خبری  متقاضی اختصاص یک غرفه بودند برای بقیه شرکت کنندگان  یک غرفه  اختصاص می یابد.

دبیر شورای صنفی درباره نشریاتی که ازطریق خانه محترم مطبوعات غرفه دریافت نموده اند خاطرنشان شد بعلت اعتراض تعدادی ازمدیران سایتهای خبری درسال ماضی برابر بند( ۶ ) مصوب هرگونه نصب پلاکاردیا پوسترتبلیغاتی سایت مجازی به غیراز سایت مختص نشریه متبوعه درغرفه ،ممنوع گردیده است.

وی همچنین به اختصاص اینترنت پرسرعت با آی پی وپسورد جداگانه برای هر غرفه خبرداده افزود: برابر توافقات حاصله فی مابین مسئولین برگزارکننده نمایشگاه این جشنواره  وظایفی نیز بعهده اعضای شرکت کننده شورای صنفی تعیین شده که به این شرح است:

کلیه سایتهای خبری شرکت کننده  درسطح استان ،جهت همیاری ومشارکت درهرچه باشکوهتر برگزارشدن  جشنواره ، با انتشار اخبار فراخوانها واطلاعیه های صادره وبانصب بنردیجیتالی واینترنتی درسایت خبری متبوعه بمنظورپوشش خبری و اطلاع رسانی مناسب  این وظیفه مهم را بعهده گرفته ومارا یاری خواهندنمود.لذا از همکاران عزیز سایتهای خبری  اعم از دوستان همکارای که به هردلیلی  شرکت ننموده اند استدعا داریم دراین راستا مارا تنها نگذارند والبته درهمین رابطه شرکت کنندگان بنوعی برایشان وظیفه اخلاقی تعریف وتعیین شده است که به هرحال امیدواریم امسال کم حاشیه تر ازسال قبل این جشنواره باشکوهتر وموفق تربرگزارشود.

دبیر شورای صنفی سایتهای خبری درپایان افزود: باتوجه باینکه زمان تحویل غرفه ها پنجشنبه ۲۳ بهمن ساعت ده صبح تعیین گردیده که کلیه شرکت کنندگان دردوروزمانده بهشروع  بکار نمایشگاه فرصت تزئین وچیدن ابزار کاروتبلیغاتی خودرا درغرفه مربوطه خواهندداشت ومتعاقبا نحوه توزیع و تحویل غرفه ها طبق مصوبات شورای صنفی انجام خواهدپذیرفت.

nf00042591-1(1)(1)001

این بنردر ستون تبلیغات سایتهای خبری شرکت کننده  نصب خواهدشد.


 

345

 

کروکی محل استقرار غرفه های سایتهای خبری اعضای  شورای صنفی  اُرومیه

Ghorfeh1

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :