بازدیدمسئولین روابط عمومی واساتیددانشگاه علوم پزشکی ازغرفه چیچست نیوز

چیچست نیوز:بگزارش خبرنگارمستقردرجشنواره آقایان صادق حاجی حمزه لو عضوستاد سلامت ودکترعلی نصیری استاد دانشگاه ضمن بازدید  جداگانه ازغرفه چیچست نیوز با مدیرمسئول بگفتگوی 93-11-26 (510)93-11-26 (508)اختصاصی نشستند.

بگزارش چیچست نیوز : دراین گفتگوها مسائل ومعضلات پیش روی دانشگاه علوم پزشکی درحوزه فرهنگی،محیط زیست وحوزه سلامت وچگونگی رهیافت توسعه دربخش مدیریت این مراکزدانشگاهی بحث وتبادل نظر بعمل آمد.

93-11-26 (366)

۲۰۱۵۰۲۱۵_۱۸۵۳۵۸ ۲۰۱۵۰۲۱۵_۱۸۴۰۱۸

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :