گفتگو ی اختصاصی چیچست نیوزبا مدیرعامل انجمن معلولین اُرومیه

بگزارش خبرنگار چیچست نیوز درجشنواره مطبوعات:امیدنوری دراین گفتگو ضمن تشکراز پیگیری مجدانه چیچست نیوز درباره مشکلات معلولین ازجمله مشکلات پیش روی آنها دررابطه با مسکن مهر، افزود درمورد مسکن مهر هنوز دراستان ما توجه ویژه وشفافی درمورد معلولین نشده است .

۲۰۱۵۰۲۱۶_۱۲۴۴۳۷

دیداروگفتگوی اعضای انجمن معلولین با سردبیر چیچست نیوز

دیداروگفتگوی اعضای انجمن معلولین با سردبیر چیچست نیوز

نوری درباره وضعیت مسکن مهر تعاونی ۱۶(گلمانخانه) افزود: ازقرار معلوم  درمدیریت عاملی این تعاونی حرف وحدیثهایی هست مبنی بر کسری ۳/۵ میلیاردی که امیدواریم آقای محبت خواه که ادعای نظارت دقیق وجدی بر امور مسکن مهررا دارند این موضوع را سریعا بررسی و تکلیف اعضای این تعاونی را مشخص کنند خصوصا درمورد شفاف سازی وضعیت معلولین عضو تعاونیهای مسکن مهر که  توجه خاص خودرا میطلبد.

مدیرعامل انجمن معلولین  با اشاره به عدم رعایت برخی موادقانونی مشمول معلولین درادارات،  درادامه افزود: دراین استان هنوز قانون ۳ درصد جذب نیروی کار استخدامها از معلولین کما فی السابق رعایت نمیشود که امیداست استانداری لین موضوع را پیگیری واجرا نماید.

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :