اخبار مهم

ادامه تجمع وتظاهرات اعتراضی مردم اهوازبه روایت تصویر

ادامه تجمع وتظاهرات اعتراضی مردم اهوازبه روایت تصویر

امضاهای میلیونی کمپین من دریاچه ارومیه هستم تحویل دفترسازمان ملل شد
پروندۀ اورمیه درسازمان ملل

امضاهای میلیونی کمپین من دریاچه ارومیه هستم تحویل دفترسازمان ملل شد

آئین تحویل امضاهای میلیونی کمپین من دریاچه ارومیه هستم امروز صبح ۱۰ آبان دردفترسازمان ملل برگزارشد

هویت گرایی فرع بر هویت طلبی است.

هویت گرایی فرع بر هویت طلبی است.

هويت طلبي ، وصال طلبي است . مانند حق طلبي و مغلطه است كه گفته مي شود ، طلب هويت اقرار به بي هويتي است ، چه حق طلبي ، به معناي ناحق بودن و خداطلبي دليلش كافر بودن نيست.

پشت پرده کارناوال رفراندم پانکوردی درکانالِ صدای اتحادکورداورمیه

پشت پرده کارناوال رفراندم پانکوردی درکانالِ صدای اتحادکورداورمیه

نمونه ای از انتشارات تحرکات تفرقه افکنانه قومی کانال صدای اتحاداورمیه : منظور همان (صدای اتحادکوردهای اورمیه)

پرچمدار موج گفتمان سوم مصمم تر آمد

پرچمدار موج گفتمان سوم مصمم تر آمد

دکتر یوسف بیداردل پرچمدار گفتمان سوم (هویت طلبی) اولین ثبت نامی انتخابات شورای شهراورمیه

فیلم مشاعره دکتربیداردل با استاد آشیق قنبر درچهارشنبه سوری (قسمت دوم )

فیلم مشاعره دکتربیداردل با استاد آشیق قنبر درچهارشنبه سوری (قسمت دوم )

مشاعره دکتربیداردل با استاد آشیق قنبر درچهارشنبه سوری (قسمت دوم )