اخبار مهم

رشد منفی ١٧/۶ درصدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی

رشد منفی ١٧/۶ درصدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی

به‌دلیل سوءتدبیر مدیریتی، مردم به آینده آبی کشور اعتماد ندارند...

خشک شدن دریاچه اورمیه:عمدی،سهوی یا طبیعی؟

خشک شدن دریاچه اورمیه:عمدی،سهوی یا طبیعی؟

بی شک خشک شدن دریاچه اورمیه یک فاجعه میباشد و این در طبیعت انسان است که از وقوع فاجعه جلوگیری کند یا در صورت وقوع آن برای برطرف کردن آن فاجعه و زیان های آن تلاش کند.

توهین نژاد پرستانه نشریه بانک سپه به ملت تورک

توهین نژاد پرستانه نشریه بانک سپه به ملت تورک

توهین نژاد پرستانه نشریه بانک سپه به ملت تورک

تقدیر دولت بی‌تدبیر از طباطبائی

تقدیر دولت بی‌تدبیر از طباطبائی

چیچست نیوز:روحانی با این حرکت سخیف ماهیت اصلی ترک ستزانه خودرا برملا کرد..

سس آتین! / ایشیق‌لار داریخیر کیتابین‌’دان / بهزاد بیات فرد “حسرت”

سس آتین! / ایشیق‌لار داریخیر کیتابین‌’دان / بهزاد بیات فرد “حسرت”

سس آتین! / ایشیق‌لار داریخیر کیتابین‌’دان / بهزاد بیات فرد “حسرت”

اسماعیل حیدری هنرمند طنزپرداز آذربایجانی در سن ۶۸ سالگی درگذشت

اسماعیل حیدری هنرمند طنزپرداز آذربایجانی در سن ۶۸ سالگی درگذشت

اسماعیل حیدری هنرمند طنزپرداز آذربایجانی در سن ۶۸ سالگی در کرج درگذشت