اخبار مهم

  • صدور حواله های واردات لاسنیک و قطعات ماشین آلات، خودروهای خارجی ،خشکبار،(از جمله گردو)،میوه ،(مانند پرتقال، موز)، البسه و... به افراد خاص توسط...

  • آیا رئیس ستادبحران ، قالیباف وشورای شهر تهران مسئول این حادثه دهشتناکند!؟ ‏آتش نشان ایرانیغیرت داشت تجهیزات و امکانات نه ....!

  • یادش بخیر ستون شهرخوابآلود درهفته نامه وزین فردای ما با نام استاندار سعادت قره باغ اجین بود واین روزها هم وقتی کلمه سعادت را میشنوی بی اختیار بازگشت دوران خواب آلودگی را تداعی میکند...!

نقدی بر هرزنامۀ پیشنهادی سایت آذریها درباره بنیادفرهنگ آذربایجان

نقدی بر هرزنامۀ پیشنهادی سایت آذریها درباره بنیادفرهنگ آذربایجان

نقدی برهرزنامه انحرافی منتشره درنشریه طرح نو و سایت آذریها / حدّادعادل ها :اگر با تمام نیرویتان میخواهید فارسی را پاس بدارید و لغات ابداعیتان را به تاجیکستان وافغانستان و.... صادرمیفرمائید و ....

توهین مهرداد رئیسی دوبلور زیرزمینی سابق به اقوام ترک+فیلم

توهین مهرداد رئیسی دوبلور زیرزمینی سابق به اقوام ترک+فیلم

بازخوانی پرونده مهردادرئیسی دوبلور زیرزمینی سابق ماهواره ای! (2)

نقدی بر هرزنامۀ پیشنهادی سایت آذریها درباره بنیادفرهنگ آذربایجان

نقدی بر هرزنامۀ پیشنهادی سایت آذریها درباره بنیادفرهنگ آذربایجان

نقدی برهرزنامه انحرافی منتشره درنشریه طرح نو و سایت آذریها / حدّادعادل ها :اگر با تمام نیرویتان میخواهید فارسی را پاس بدارید و لغات ابداعیتان را به تاجیکستان وافغانستان و.... صادرمیفرمائید و ....

طلسم آموزش زبان ترکی دردانشگاه اورمیه کمی تاقسمتی شکست!

طلسم آموزش زبان ترکی دردانشگاه اورمیه کمی تاقسمتی شکست!

حب نقی توضیح نداد چرا مثل تبریز رشته دانشگاهی درمقطع کارشناسی تاسیس نشده ودربوق کردن گنجاندن 2 واحد درسی ترکی اختیاری در دروس عمومی آیا نیازبه اینهمه تبلیغات داشت؟!